přeskočit navigaci / na obsah
 

Navigace č.2:

Obsah hlavní stránky:

Nacházíte se:
 

Klimakterium

V případě potíží vznikajících v důsledku nedostatku ovariálních hormonů, především estrogenů (návaly horka, pocení, poruchy spánku, neklid, nesoustředěnost, bušení srdce, pálení pochvy, pálení a řezání při močení), Vám nabídneme v indikovaných případech hormonální substituční terapii.

  • vždy se snažíme „ušít“ Vám tuto léčbu na míru, podávat co nejnižší dávku hormonů co nejkratší dobu
  • před nasazením léčby Vás poprosíme o vyplnění dotazníku
  • je možné, že bude nutné provést některá doplňující vyšetření

Nejzávažnějším nežádoucím účinkem hormonální substituční terapie je 2 – 4x zvýšené riziko trombembolické nemoci oproti běžné populaci. Nejvíce ohrožené v tomto smyslu jsou ženy, u kterých se vyskytuje vrozená porucha krevní srážlivosti – tzv. trombofilní stav. O výskytu trombofilního stavu u sebe a tedy o zvýšeném riziku trombembolie při užívání hormonální substituční terapie nemusí žena vůbec vědět, pokud není provedeno speciální vyšetření. Toto vyšetření TromboGen® je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze v určitých indikacích. Více zde...   

Pokud se ukáže, že hormonální substituce pro Vás není vhodná resp. nutná, nabídneme Vám jako alternativní léčbu potravinové doplňky stravy s obsahem fytoestrogenů, např. KlimaLady®. Jde o produkt výhradně na přírodní bázi (bez kontraindikací a nežádoucích účinků) obsahující extrakt z červeného jetele, který příznivě ovlivňuje obtíže vznikající v důsledku nedostatečné produkce estrogenů u pacientek v období klimakteria.

Klientky od 45 let věku odesíláme k mammografickému screeningu na akreditované rentgenologické pracoviště ve Slezské nemocnici v Opavě. V případě normálního nálezu se mammografie opakuje co 2 roky.  V roce, kdy mammograf není, doporučujeme provést preventivní ultrazvukové vyšetření prsů.

Více o mammografickém screeningu www.mamo.cz.

 

Pokud již užíváte nebo chcete užívat hormonální substituci a navštěvujete ambulanci FEMISALVA, vytiskněte si prosím níže umístěný dotazník. Vyplněný a podepsaný jej můžete odevzdat při nejbližší návštěvě v naší ambulanci. Děkujeme za spolupráci.

 

Pravý sloupec:

KONTAKT

Femisalva s.r.o.
gynekologicko - porodnická praxe
MUDr. Petr Herman
Slovenská 1334/42
747 06 Opava - Kylešovice

herman@femisalva.cz