Preventivní ultrazvuk prsů

Preventivní ultrazvuk prsů pomáhá odhalit počínající nádorové onemocnění. Investujte do prevence!

Nádory prsu jsou nejčastější onkologickou příčinou úmrtí žen v ČR, rakovina prsu postihne každou osmou ženu v ČR. V počátečním stádiu je onemocnění dobře léčitelné, většinou však zcela bezpříznakové.

Nabízíme Vám možnost absolvovat v ambulanci FEMISALVA preventivní ultrazvukové vyšetření prsů. Vyšetření může odhalit i časná stádia onemocnění prsů. Jde o nebolestivou a bezpečnou vyšetřovací metodu, která nevyžaduje přípravu, nezatěžuje organismus rentgenovým zářením a je možné ji libovolně opakovat. Jako součást komplexního sonografického vyšetření nabízíme i barevné dopplerovské mapování. Barevné dopplerovské mapování je speciální sonografická metoda k detekci patologických cévních průtoků kolem nejednoznačných ložiskových nálezů v prsu.

Komu je vyšetření učeno a jak často je vhodné jej absolvovat?

 • ženám všech věkových kategorií se zájmem o tuto preventivní vyšetřovací metodu
 • před zahájením mamografického screeningu (do 45 let), je vhodné absolvovat vyšetření 1x ročně
 • ženám zařazeným do mamografického screeningu (od 45 let) doporučujeme vyšetření jako doplňkovou metodu 1x za 2 roky, vždy střídavě s mamografickým vyšetřením
 • vyšetření nabízíme i pacientkám dosud neregistrovaným v naší ambulanci

Kde a kdy se vyšetření provádí?

 • v ambulanci FEMISALVA Slovenská 42 každou středu od 17 do 20 hodin a každé třetí pondělí v měsíci od 15.30 do 18 hodin po předchozím objednání
 • objednávat se můžete telefonicky v ordinačních hodinách, tel. 553 732 957 nebo kdykoliv on-line přes internet (růžová políčka v objednávacím systému)

Kdo vyšetření provádí?

 • lékař/-ka se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a sonografie a z rozsáhlými zkušenosti v problematice ultrazvukového vyšetřování prsou
 • na novém sonografickém přístroji vybaveném lineární barevnou sondou speciálně určenou pro toto vyšetření
 • v případě nálezu pacientku odesíláme k vyšetření do mamární poradny

Jaká je cena vyšetření?

 • vyšetření není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění
 • cena vyšetření je 600 Kč
 • přes negativní výsledek nezapomínejte na samovyšetření prsů každý měsíc, návod k provedení naleznete zde…