Aktuality

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ v ambulanci FEMISALVA v souvislosti s pandemií COVID 19

  • přicházejte přesně na objednaný čas
  • v čekárně obsazujte pouze každé druhé sedadlo, pokud nelze splnit, počkejte prosím před ambulancí nebo ve vozidle
  • v případě celostátního skóre PES 4 a vyšší vstupujte prosím do čekárny bez doprovodu
  • před vstupem do čekárny a po odchodu proveďte dezinfekci rukou
  • bez roušky nebo respirátoru nevstupujte