Gynekologicko - porodnická praxe a ultrazvukové pracoviště

Co u nás najdete...

 • dvě gynekologické ambulance s dostatkem parkovacích míst a v dosahu MHD
 • smlouvu o úhradě zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR pro obory gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie
 • kvalifikovaný zdravotnický tým
  • lékaři naší praxe jsou odborníci se specializovanou způsobilostí v oborech gynekologie a porodnictví, radiologie a zobrazovací metody a dětská gynekologie
  • vedeme výhradně elektronickou dokumentaci - objednejte se na kterýkoliv čas a vždy budete ošetřena dle vysokých standardů naší praxe lékařem vybaveným maximem  informací týkajících se Vašeho zdravotního stavu
  • všichni lékaři praxe FEMISALVA udělají maximum pro Vaši spokojenost, ať již jde o běžnou preventivní prohlídku nebo řešení akutního problému
  • chcete-li se objednat ke konkrétnímu lékaři (např. vedení těhotenské poradny, potíže s otěhotněním, sledování abnormálních nálezů), je to samozřejmě možné - řiďte se prosím při objednávce ordinačními hodinami…
  • všechny složité případy konzultují lékaři naší praxe společně s cílem najít pro Vás optimální řešení
 • nejmodernější přístrojové vybavení
 • příjemné prostředí
 • on-line rezervaci termínů přes internet
 • snahu o minimalizaci čekací doby - na kolik jste objednaná, v tolik jdete dovnitř
 • nedirektivní komunikaci - většina problémů má více než jedno řešení
 • partnerský přístup - ptejte se kdykoliv na cokoliv
 • kompletní služby gynekologicko - porodnické praxe…

Tým FEMISALVA:

prim. MUDr. Petr Herman - vedoucí lékař

 • 1990 - promoce na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • 1993 - atestace I.stupně z gynekologie a porodnictví
 • 1995 - pracovní stáž: ženská klinika, Kantonsspital Frauenfeld, Švýcarsko
 • 1997 - atestace II.stupně z gynekologie a porodnictví
 • 1999 - jmenován soudním znalcem při Krajském soudu v Ostravě
 • 1999 - 2004 zástupce primáře gynekologicko porodnického oddělení SN v Opavě
 • 2003 - licence ČLK pro výkon funkce vedoucí lékař – primář
 • 2004 - 2012 primář gynekologicko porodnického oddělení Slezské nemocnice v Opavě
 • 2009 - specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2012 - vedoucí lékař privátní gynekologicko porodnické praxe FEMISALVA

MUDr. Petra Vytřísalová

 • 2004 - promoce na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2009 - atestace z gynekologie a porodnictví
 • 2009 - specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2010 - vedoucí lékařka gynekologického úseku gyn.por. odd. Slezské nemocnice v Opavě
 • 2012 - privátní gynekologicko porodnická praxe FEMISALVA

MUDr. Lenka Janáčková

 • 2009 - promoce na lékařská fakultě  Masarykovy univerzity v Brně
 • 2009 - dosud gynekologicko porodnická klinika FN Ostrava Poruba
 • 2014 - specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2017 - privátní gynekologicko pordnická praxe FEMISALVA
 • 2021 - specializovaná způsobilost v oboru gynekologie dětí a dospívajících

MUDr.  Michaela Juráková

 • 2008 - promoce na 1. lékařské fakultě  Univerzity Karlovy v Praze
 • 2013 - specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2019 - privátní gynekologicko porodnická praxe FEMISALVA

prim. MUDr. Kamil Hudeczek

 • ultrazvuková diagnostika

MUDr. Jan. Dostál

 • ultrazvuková diagnostika

Mgr. Markéta Tulisová
porodní asistentka

Oldřiška Maschková
porodní asistentka

Zdeňka Svačinová
všeobecná a dětská sestra

Bc. Iveta Hermanová
recepce, provozní a dokumentární agenda

 • MUDr. Petr HermanMUDr. Petr Herman
  vedoucí lékař
 • MUDr. Petra VytřísalováMUDr. Petra Vytřísalová
  lékařka
 • MUDr. Lenka JanáčkováMUDr. Lenka Janáčková
  lékařka
 • MUDr. Michaela JurákováMUDr. Michaela Juráková
  lékařka
 • Oldřiška MaschkováOldřiška Maschková
  porodní asistentka
 • Mgr. Markéta TulisováMgr. Markéta Tulisová
  porodní asistentka