Genetické prediktivní testy

Zjištění predispozice k některým závažným onemocněním, trombofilním stavům a těhotenským komplikacím...

Nabízíme Vám možnost provedení prediktivního genetického testu:

Test na protrombinovou a leidenskou mutaci je určen pro ženy plánující těhotenství a před nasazením hormonální antikoncepce nebo hormonální substituční terapie

Detekuje  Vaše genetické predispozice ke vzniku arteriální i venózní trombózy, tzv. trombofilní stavy. Tyto stavy mohou být spoluzodpovědné za řadu těhotenských komplikací:

 • opakovaný potrat nebo předčasný porod
 • předčasné odloučení placenty
 • opožděný růst plodu
 • rozštěpové vady páteře plodu
 • náhlé nitroděložní úmrtí plodu
 • preeklampsie (zvýšený krevní tlak a selhávání ledvin)
 • vznik žilní trombózy (krevní sraženiny) a následně embolie (uvolnění krevní sraženiny a ucpání cévy)

Pokud se u Vás některá z uvedených komplikací vyskytla, uhradí vyšetření Vaše zdravotní pojišťovna. Další indikace, ve krerých hradí test Vaše zdravotní pojišťovna:

 • hluboká žilní trombóza a/nebo plicní embolie v anamnéze
 • infarkt myokardu a/nebo cévní mozková příhoda v anamnéze
 • před plánovanou asistovanou reprodukcí
 • některý z Vašich pokrevních příbuzných (sourozenci, rodiče, prarodiče) prodělal žilní trombózu a/nebo plicní embolii
 • některý z Vašich pokrevních příbuzných (sourozenci, rodiče, prarodiče) prodělal infarkt myokardu a/nebo cévní mozkovou příhodu do 40 let věku

Proč je genetický test vhodný před nasazením hormonální antikoncepce a hormonální substituční terapie?Riziko žilní trombózy a embolie je u uživatelek hormonální antikoncepce a hormonální substituční terapie v perimenopauze zvýšeno asi 2 – 4x, zůstává však stále jen malé (1:1000). Pokud jsou však tyto uživatelky současně dosud nerozpoznanými nositelkami některých trombofilních stavů, je riziko zvýšeno až 50x (1:20).

Další informace o riziku trombózy u uživatelek antikoncepce zde…

Jak se test provádí? Jde o krevní odběr v ambulanci FEMISALVA. Vzorek je následně odeslán ke zpracování do certifikované genetické laboratoře. Seznámení s výsledky, jejich interpretace a návrh případných opatření provedeme s třítýdenním odstupem Vámi preferovaným způsobem - emailem, telefonicky nebo osobní konzultací v naší ambulanci.

V případě, že se pro některý z genetických testů rozhodnete, seznamte se prosím s níže uvedeným informovaným souhlasem. Můžete si jej vytisknout a podepsaný vzít s sebou k odběru. Děkujeme za spolupráci.

Soubory ke stažení

 • Gen pro faktor II
 • Gen pro faktor V
 • Doporučení pro nositelky mutací FII a FV, obecná doporučení
 • Riziko komplikací u mutací FII a FV
 • DNA testy TF stavů