Ultrazvukový a biochemický screening v těhotenství

Měření rychlostí krevního toku, screening vrozených vývojových vad plodu...

Provádíme mimo jiné:

 • měření rychlostí krevního toku ve vybraných cévách plodu - Doppler
 • screeningové vyšetření ve II.trimestru (18. - 20.týden gravidity) - morfologie plodu
 • screeningové vyšetření ve III. trimestru (30. - 32.týden gravidity) - poloha a velikost plodu, lokalizace placenty, množství plodové vody

V případě Vašeho zájmu zprostředkujeme:

 • screeningové vyšetření v I.trimestru (stanovení rizika chromozomálních anomalií, především Downova syndromu). Zahrnuje stanovení rizika z biochemického vyšetření v 10. týdnu v kombinaci se SONO vyšetřením ve 12. týdnu
 • vyšetření je prováděno jako nadstandardní ve FN Ostrava nebo v SN Opava a není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
 • následný biochemický tripple test ve II. trimestru pak již není nutný
 • oproti vyšetření ve II. trimestru je výsledek přesnější a je znám již ve 12. týdnu
 • rozhodně doporučujeme upřednostnit tento nadstandardní test v I. trimestru před starším "triple" testem ve II. trimestru!

Více informací zde…

 • screeningové vyšetření stanovující riziko preeklampsie a zaostávání růstu plodu (IUGR) - k dispozici ve FN Ostrva

 Více informací zde…

 • podrobné ultrazvukové vyšetření ve FN Ostrava ve II. trimestru jako doplnění k našemu základnímu sceeningu
 • fetální echokardiografii dětským kardiologem
 • NIPT - neinvazivní vyšetření základních chromozomových aberací (trisomie 21, tedy Downův syndrom, trisomie 18 a 13) plodu z krve matky. Vyšetření je určeno těhotným ženám se zvýšeným rizikem uvedených trisomií, které nechtějí podstoupit invazivní vyšetření (amniocentéza a CVS, které představují 0,5 - 1% riziko  těhotenské ztráty v důsledku samotného výkonu). Jedná se o těhotné ženy:
  • se zvýšeným rizikem uvedených trisomií z jakéhokoliv typu screeningu
  • nad 35 let věku
  • s výskytem trisomie v některém z předchozích těhotenství
  • které chtějí mít více než 98% jistotu, že jejich plod netrpí některou z uvedených trisomií
  • vyšetření není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Soubory ke stažení