Těhotenství a štítná žláza

Nabízíme kontrolu správné funkce štítné žlázy na začátku těhotenství a u žen plánujících graviditu...

Správná funkce štítné žlázy matky je nezbytná pro správný vývoj nervové soustavy plodu. Nejčastější poruchou je chronický autoimunitní zánět štítné žlázy. Choroba se rozvíjí plíživě a zpočátku je zjistitelná pouze vyšetřením krve na přítomnost protilátek TPO-Ab. Již pouhá pozitivita protilátek TPO-Ab při ještě normální funkci štítné žlázy (v ČR 8 - 12% žen na začátku těhotenství) přináší těhotným ženám 2 - 4x zvýšené riziko potratu a předčasného porodu.  Až v polovině případů pak dochází po porodu ke zhoršení funkce štítné žlázy. Toto zhoršení je zpočátku bez nápadných klinických projevů. Pokud otěhotní žena s dosud nerozpoznanou (a tedy neléčenou) sníženou funkcí štítné žlázy, hrozí nepříznivé důsledky pro psychomotorický vývoj dítěte.

Včasná detekce protilátek TPO-Ab z krve těhotné na začátku gravidity může uvedená rizika eliminovat.

Pokud je snížená funkce štítné žlázy včas zjištěna, těhotná je ihned směřována do specializované endokrinologické ambulance, kde zpravidla obdrží substituční terapii tabletami s hormonem štítné žlázy.

V současné době není uvedené vyšetření hrazeno zdravotními pojišťovnami a klientkám ambulance FEMISALVA jej nabízíme na vlastní žádost za přímou úhradu ve dvou variantách:

A/ vyšetření TSH + fT4 + TPO-Ab - velmi přesné, odhaluje počáteční stádia poruchy funkce štítné žlázy, vhodné pro všechny pacientky se zájmem o přesný stav funkce své štítné žlázy

B/ vyšetření TSH + fT4 - odhaluje klinicky závažná stádia poruchy, doporučujeme u všech těhotných na začátku těhotenství

Více informací zde…

Soubory ke stažení

  • Těhotenství a štítná žláza I
  • Těhotenství a štítná žláza II