Očkování vakcínou ADACEL®

Určeno osobám v bezprostředním okolí novorozence k minimalizaci rizika přenosu pertuse (černý kašel) na dítě...

  • posilující očkování (booster) novou kombinovanou vakcínou proti černému kašli, záškrtu a tetanu
  • určeno dospělým a dětem nad 4 roky

Černý kašel (pertusis)

  • vykazuje vzestupnou incidenci v ČR v posledních letech
  • jde o bakteriální onemocnění dýchácího traktu
  • u dospělých probíhá často nenápadně a může dojít k přenosu na novorozence a kojence do 6 měsíců, kteří ještě nejsou dostatečně chráněni vlastním očkováním
  • průběh nemoci u novorozenců a kojenců je mnohem vážnější než u dospělých, vyžaduje hospitalizaci a ohrožuje dítě komplikacemi
  • nejčastějším zdrojem nákazy dítěte jsou osoby v jeho bezprostředním okolí (matka, otec, prarodiče, sourozenci)
  • posilující očkování blízkých osob vakcínou ADACEL® minimalizuje riziko přenosu nákazy na novorozence

Toto očkování je zároveň platným přeočkováním proti tetanu, které je doporučeno provádět vždy v desetiletých intervalech

Soubory ke stažení